Poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II w Iwano-Frankiwsku

21 listopada w dniu odpustu w rzymsko-katolickiej parafii Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski poświęcił pomnik św. Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła duchowieństwo i osoby konsekrowane, przedstawicieli władz państwowych i licznie zgromadzonych wiernych. Pomnik powstał przy kościele z inicjatywy Metropolity, a fundatorami figury są Państwo Lucyna i Stanisław Zazulowie, obecni na tej uroczystości. To wydarzenie jest dopełnieniem kultu św. Jana Pawła II, który rozwija się w parafii dzięki relikwiom świętego. Wiele parafian wspominają spotkanie z Papieżem we Lwowie, które miało miejsce dwadzieścia lat temu, a od dziś ten pomnik będzie przypominać o tych wielkich chwilach pobytu Jana Pawła II na Ukrainie.

Niech osoba sw. Jana Pawła II, Jego nauczanie i osobisty przykład wiary zachęca nas do kroczenia drogą świętości na spotkanie z Chrystusem – Królem Wszechświata i naszych serc.