Matki w Modlitwie

Ruch „Mothers Prayers” (Matki w Modlitwie) powstał w Anglii w listopadzie 1995 roku. Dwie babcie Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby zainicjowały ruch Mothers Prayers i modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób.

Na całym świecie działają tysiące grup należących do tego ruchu. Ruch ten zyskuje poparcie,
pomoc i błogosławieństwo przywódców Kościołów chrześcijańskich wszystkich wyznań.

mothersprayers.org

Spotkania w naszej parafii w każdą środę po Mszy św. o godz. 18:00 w kaplicy Bożego Miłosierdzia. W pierwszą środę miesiąca Msza św. w intencji matek o godz. 18:00.