Grupa DDA

Grupa pomocy dla dorosłych dzieci alkoholików. Spotkania odbywają się w Parafialnym Domie:

w każdy czwartek o godz. 12:00
kontakt: Romana Teliuk +38 050 643 36 87

w każdą niedzielę o godz. 14:00
kontakt: Kopelczak Iryna +38 067 700 93 28; +38 066 631 45 80