Nabożeństwo na początek roku szkolnego

1 września w naszej parafii uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Wiele dzieci i młodzieży, jak te roztropne i mądre panny, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przyszły prosić o błogosławieństwo na początek roku szkolnego.